Yin og yang:

nøkkelbegreper i kinesisk tenkning. Yin uttrykker det mannlige, sterke, aktive og yang det kvinnelige, svake, passive. Laozi knytter styrken til yins mykhet og formelighet.
Cappelen Damm