Vulan:

buddhistisk minnefest for de døde.
Cappelen Damm