Vesak:

buddhistisk festival for å minnes Buddhas fødsel, oppvåkning og død.
Cappelen Damm