Verdiparagrafen:

paragraf 2 i Grunnloven der det heter at “verdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retstat og Menneskerettighederne.”
Cappelen Damm