Verdigrunnlag:

verdiene som en organisasjon eller et enkeltmenneske bygger på og vil handle ut fra.
Cappelen Damm