Verdensborger:

uttrykk for at alle mennesker har et ansvar ikke bare for sitt eget samfunn, men også for verden man er en del av (se medborger).
Cappelen Damm