Utviklingslæren:

Darwins biologiske teori om artenes utvikling.
Cappelen Damm