Utilitarisme:

konsekvensetisk modell som går tilbake til Jeremy Bentham (1748-1832) og John Stuart Mill (1806-73). Den handling er best som gir størst nytte for flest mulig. Nytte forstås som å fremme nytelse og unngå smerte.
Cappelen Damm