Utenfraperspektiv:

ståsted utenfor en religion eller et livssyn.
Cappelen Damm