Urfolk:

folkegruppe som har bodd lenge i ett bestemt område. Tradisjoner har gjerne blitt overlevert muntlig i generasjoner. Har mange steder blitt satt under press av storsamfunnet.
Cappelen Damm