Universaliseringsprinsippet:

Du skal handle slik at grunnlaget for handlingen din kan gjøres til en regel for alle mennesker. Formulering av det kategoriske imperativet (se det).
Cappelen Damm