Tungetale:

tale på et språk ingen forstår før det er tydet. Fenomen i flere religioner. I kristendommen blant annet kjennetegn ved pinsebevegelsen.
Cappelen Damm