Trosbekjennelse:

oppsummering av det sentrale trosinnholdet i en religion, i islam shahadah (se det), i kristendommen de oldkirkelige trosbekjennelsene.
Cappelen Damm