Treenighetslæren:

den kristne troen på at Gud er ett vesen og tre personer, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
Cappelen Damm