Transcendental:

kunnskap som går forut for erfaringen. Viktig begrep hos filosofen Kant.
Cappelen Damm