Tradisjon:

(fra lat., gi videre) videreføring av religion eller kultur i flere generasjoner.
Cappelen Damm