Totalitær:

holdning eller ideologi som krever total kontroll over alle livsområder, også privatlivet. Åpner ikke for mangfold.
Cappelen Damm