Toraen:

første del av Tanach, den jødiske Bibelen. Kan både betegne de fem Mosebøkene med loven som ifølge 2. Mosebok 19, ff ble gitt til Moses med de ti bud og en rekke andre regler, og hele den skriftlige og muntlige læren.
Cappelen Damm