Toleranse:

holdning som gir plass til andre syn enn ens eget. Betyr ikke nødvendigvis aksept.
Cappelen Damm