Therigatha:

”søstrenes sanger”. En samling på 73 korte dikt som skal stamme fra nonner i tidlig buddhistisk tradisjon.
Cappelen Damm