testamentet, Det nye:

27 bøker som utgjør andre del av den kristne Bibelen. Tekstene handler om Jesus og livet til de første kristne.
Cappelen Damm