testamentet, Det gamle:

39 bøker som utgjør første del av den kristne Bibelen. De samme tekstene som Tanach, den jødiske Bibelen, med en litt annen rekkefølge.
Cappelen Damm