Teologi:

(gr. theos, gud og logos, lære) akademisk arbeid med en religiøs tradisjon som vurderer gyldigheten til de religiøse forestillingene i dag. Grunnleggende del av presteutdannelsen i mange kirkesamfunn.
Cappelen Damm