Taoisme:

hovedretning i kinesisk filosofi og religion utviklet i forlengelse av Laozis tenkning.
Cappelen Damm