søyler, De fem:

religiøse plikter i islam, omfatter trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og den rituelle avgiften. Basert på utsagn av profeten Muhammad i Hadith (se det).
Cappelen Damm