Symbol:

(gr. symballein, kaste sammen) bilde eller tegn som peker på noe annet enn seg selv.
Cappelen Damm