Svadharma:

”egenplikt” i hinduismen, knyttet til samfunnsklasse, alder og kjønn.
Cappelen Damm