Stoisisme:

filosofisk retning i antikken. La blant annet vekt på at alle mennesker har del i en guddommelig fornuft. Grunnleggende for tanken om menneskeverdet (se det).
Cappelen Damm