Spissborger:

et menneske som lar seg styre av omgivelsene. Betegnelse skapt av Kierkegaard.
Cappelen Damm