Solidaritet:

i arbeiderbevegelsen et uttrykk for å vise samhold. Brukes i dag om samfunnsborgernes vilje til å stille opp for andre grupper enn sin egen. Humanistisk verdi.
Cappelen Damm