Sokratisk ironi:

å gi inntrykk av uvitenhet for å få samtalepartneren til selv å nå fram til sannheten.
Cappelen Damm