Skriftløs religion:

religion som utelukker viderefører tradisjonene muntlig.
Cappelen Damm