Skjærsild:

(norr., skirsl, renselse) katolsk forestilling om at sjelen renses etter døden for å kunne møte Gud.
Cappelen Damm