Skeptisisme:

grunnleggende tvil på om det er mulig å nå fram til sikker kunnskap.
Cappelen Damm