Skapelse:

religiøst navn på himmel og jord og alt liv som får fram at Gud har skapt det.
Cappelen Damm