Skandhaer:

fem elementer som mennesket består av, kropp, følelser, oppfattelsesevne, tenkeevne og bevissthet.
Cappelen Damm