Sjel:

synonym til selvet, bevisstheten eller ånden. I europeisk kultur forstått som personlighetens sted. Platon regner sjelen som udødelig. Aristoteles knytter sjelen til livsevnen. I hinduismen knyttet til samsara, sjelevandring og moksha, sjelens forening med brahman.
Cappelen Damm