Sjamanisme:

religiøst fenomen der sjamanen er en mellommann mellom mennesker og åndeverdenen. Kjennetegner blant annet førkristen samisk religion.
Cappelen Damm