Sinnelag:

motivasjonen en handling skjer på grunnlag av.
Cappelen Damm