Shruti:

(sanskrit, det som er hørt) betegnelse på de vediske tekstene i hinduismen.
Cappelen Damm