Shivaismen:

hinduisk retning hvor man tilber guden Shiva.
Cappelen Damm