Seremoni:

høytidelig utført symbolsk handling. Brukes både om religioner og livssyn. I Human-Etisk Forbund er det seremonier knyttet til navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd.
Cappelen Damm