Sekularisering:

en utvikling der religionens betydning for samfunn og enkeltmennesker svekkes.
Cappelen Damm