Sekt:

lukkede religiøse fellesskap med sterke ledere.
Cappelen Damm