Sanskrit:

gammelt språk fra hinduismens tidligste tid.
Cappelen Damm