Samsara:

(sanskrit, strøm) rekken av gjenfødelser som mennesket gjennomgår. Viktig tanke i hinduisme, buddhisme og sikhisme.
Cappelen Damm