Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn:

samarbeidsorgan for religioner og livssyn som ble opprettet i 1996.
Cappelen Damm