Salomo:

Davids sønn som skal ha vært konge da tempelet i Jerusalem ble bygget. Knyttes til visdomslitteraturen i Det gamle testamentet.
Cappelen Damm