Salme:

bønner som blir sunget. Bakgrunn i Salmenes bok i Det gamle testamentet.
Cappelen Damm