Sakrament:

(lat. sacramentum) kristne ritualer som er synlige uttrykk for Guds godhet. Knyttet til en materiell substans som f eks vann (dåp) eller brød og vin (nattverd). Synet på sakramentene varierer mellom kirkesamfunnene.
Cappelen Damm